Nieuwe registratieplicht wijst uit dat 1 op de 5 pasgeboren geitjes in de vee-industrie binnen twee weken sterft. Hieronder vallen ook de doodgeboren dieren in de laatste week van de dracht. Dit meldt Wakker Dier, naar aanleiding van overheidsgegevens verkregen via een Wob-verzoek.

Eén op vijf pasgeboren geitjes binnen twee weken dood
Een op vijf pasgeboren geitjes binnen twee weken dood | Foto: publiek domein

Anne Hilhorst van Wakker Dier vraagt zich af:

“Een op de vijf jonge geitjes bezwijkt aan ziektes of gebrek aan zorg. Hartverscheurend. Hoe lang gaan we hier nog mee door?”

Eerder waren er al zorgen over hoge sterftecijfers bij jonge bokjes. Oud-minister Schouten stelde daarom op 1 november 2020 een registratieplicht in. Alle geboortes en sterfte van geitjes moeten nu worden gemeld. Nu er voor het eerst cijfers beschikbaar zijn, blijken de zorgen terecht. De sterfte in de eerste twee weken is bij lammeren zelfs nog twee keer zo hoog als de sterfte bij kalfjes.

Oorzaken

Er is nog geen gedegen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de hoge sterfte bij geitjes. Maar gebaseerd op praktijkervaring en onderzoek bij andere dieren ligt de oorzaak mogelijk bij gebrekkige biestverstrekking, onderkoeling en ondervoeding. Ook de hoge melkproductie van de moedergeiten lijkt bij te dragen aan de hogere sterfte van lammetjes.
.

Bokjes de dupe van schaalvergroting in geitenhouderij

Meer dode bokjes

Vrijwel alle geitjes worden binnen een paar uur bij hun moeder weggehaald en zijn afhankelijk van de verzorging van de boer. Bokjes geven geen melk en zijn daarom niet nuttig voor de boer. Eerder gingen ze naar aparte mesterijen. Tegenwoordig blijven bokjes even op het melkgeitenbedrijf – meestal gaan ze binnen 28 dagen naar het slachthuis. De sterfte onder bokjes is hoger dan bij de vrouwelijke lammeren, wat duidt op minder goede zorg.
.

Duizenden piepjonge bokjes zijn overbodig en worden geslacht

Maatregelen

Wakker Dier vindt de sterfte onder jonge geitjes schrikbarend en onacceptabel hoog. Zij roept zowel de politiek als de sector op om maatregelen te nemen. Het zou goed zijn om de jonge dieren langer bij hun moeder te houden en de geitenhouders op te leiden zodat ze hun dieren beter verzorgen. Hilhorst:

“Als je dieren houdt, ben je verplicht er goed voor te zorgen.”

Dit is de eerste keer dat er data bekend is over de sterfte bij jonge geiten. Met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) heeft Wakker Dier de geboorte- en sterftecijfers opgevraagd van 1 januari 2021 tot en met 31 oktober 2021. Onder de lammersterfte vallen zowel doodgeboren dieren in de laatste week van de dracht als dieren die binnen 14 dagen sterven.

Bron: