Spanje buigt zich momenteel over wetgeving om stierenvechten te stimuleren en tot ‘cultureel erfgoed’ te verklaren. De internationale dierenwelzijnsorganisatie WSPA (World Society for the Protection of Animals) is sterk gekant tegen dit wrede tijdverdrijf en is daarom een actie gestart om de Spaanse politiek te bewegen tegen het wetsvoorstel te stemmen. Samen met collega-organisatie CAS International roept WSPA in Nederland mensen op een email te sturen naar de Spaanse ambassadeur.

Stierenvechten
Foto: pmorgan via Compfight cc 

Nadat in 2010 de regio Catalonië besloot het stierenvechten als barbaarse en achterhaalde traditie te verbieden, is in Spanje een campagne op gang gekomen om dit bloedige ‘amusement’ tot ‘immaterieel erfgoed’ te bestempelen. Daarmee zou stierenvechten niet alleen beschermd, maar ook bevorderd worden. Met de inzet van belastinggelden.

Momenteel buigt het Spaanse parlement zich over een wetsvoorstel. Mocht dat worden aangenomen, dan zou de Spaanse stierenvechtenindustrie aanspraak kunnen maken op extra subsidiegelden. Dat zou bovendien worden gebruikt om (jonge) kinderen in contact te brengen met deze gewelddadige bloedsport.

WSPA heeft bijgedragen aan de campagne voor het stierenvechtenverbod in Catalonië en is dan ook zeer verontrust over deze nieuwe ontwikkeling.

“In een voortschrijdende beschaving is stierenvechten onaanvaardbaar en volkomen achterhaald. Zoals in Nederland het gans- en palingtrekken tot het verleden is gaan behoren, zo hoort het ook met stierenvechten te gaan”, zegt Ruud Tombrock, directeur van  WSPA Europa.

WSPA roept iedereen via www.wspa.nl op om een email te versturen aan de Spaanse ambassadeur om erop aan te dringen het wetsvoorstel te verwerpen.

“Een beschaafd land als Spanje met zijn prachtige culturele erfgoed dat miljoenen bewonderaars van over de hele wereld trekt, moet zich realiseren dat de internationale gemeenschap hernieuwde promotie van stierenvechten niet zal begrijpen en waarderen. Stierenvechten is geen onschuldige tijdverdrijf, maar moedwillige dierenmishandeling. Niet meer acceptabel”, aldus Ruud Tombrock.

Persbericht WSPA