Zeven grote organisaties, waaronder de klokkenluiderswebsite Wildleaks, overwegen om samen te gaan werken met de onafhankelijke ‘Wildlife Justice Commission’ (WJC) in oprichting.

Illegale ivoorhandel Wildlife Justice Commission
Illegale ivoorhandel ©Interpol

In februari heeft het Wereld Natuur Fonds (WNF) uit het Postcode Loterij Droomfonds 1 miljoen euro ontvangen om in Den Haag een onafhankelijke commissie in de strijd tegen wildlife criminaliteit op te zetten. Voornaamste doel van de WJC is bewijzen verzamelen, waarmee aanklagers in Afrika en Azië stropers en kopstukken van internationale criminele syndicaten sneller voor het gerecht kunnen slepen.

Eerste zaak
Sinds februari is het WNF met een klein team van juristen en andere experts druk met de voorbereidingen. In de opstartfase worden partners gezocht om gezamenlijk de stroperijcrisis aan te pakken. Een van de potentiële partners is WildLeaks, een nieuwe website waar klokkenluiders veilig illegale handel in wilde dier– en plantensoorten kunnen melden. De komende tijd wordt vanuit Den Haag de organisatie van de commissie verder opgebouwd. De Wildlife Justice Commission streeft ernaar om begin 2015 de eerste concrete zaak op te pakken.

Wildlife crime expert Christiaan van der Hoeven van WNF:

“Behalve het oprollen van de criminele syndicaten is het stoppen van de vraag naar neushoornpoeder uit Azië een essentieel onderdeel van onze strategie”.

Binnen het innovatieve Droomfonds project ‘neushoorns zijn goud waard’ is 400.000 euro gereserveerd om de komende jaren samen met partnerorganisatie TRAFFIC onder meer grote bewustwordingscampagnes in Vietnam op te zetten.

Peace Parks Foundation
De Peace Parks Foundation en WNF hebben in februari 2014 in totaal 14,4 miljoen euro uit het Postcode Loterij Droomfonds gekregen om de neushoorn van de ondergang te redden. Klik hier voor meer informatie over wat Peace Parks Foundation allemaal doet in de strijd tegen de neushoornstroperij.

Persbericht WNF