Dat Nederland internationaal van groot belang is voor voor veel watervogels, is wel bekend. Echter, minder bekend is dat veel gebieden in ons waterrijke landje nog niet voldoen aan de Europese doelstellingen voor verscherming. Dit blijkt uit de jaarlijkse vogelbalans, gepresenteerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland,…