In de Indische Oceaan is een nieuwe populatie blauwe vinvissen ontdekt, die een uniek lied lijkt te zingen. De ‘geheime’ groep walvissen, beschreven in een artikel dat onlangs in het tijdschrift Endangered Species Research werd gepubliceerd, heeft zijn eigen kenmerkende volkslied: een langzame, brullende ‘ballad’…