Op de wereldwijde ‘Dag van de Verpleging’, op 12 mei, werd het reddingsteam van Animals Asia in Vietnam opgeroepen om twee beren die voor hun gal werden gehouden te komen redden. Omdat de reddingsoperatie op zo’n bijzondere dag plaatshad, besloot het team de geredde galberen…