Om alle gestelde doelen met betrekking tot bescherming van de biodiversiteit zoals deze gepland zijn voor 2020 te kunnen halen, manen de Verenigde Naties de internationale gemeenschap tot meer inspanningen en actie. Een tussentijds rapport over de huidige stand van zaken werd tijdens het begin…