Staatsbosbeheer waarschuwt in de buurt van natuurgebieden voor reeën die tijdens de bronsttijd onverwacht de weg kunnen oversteken. Tussen eind juli en begin augustus proberen reebokken uit alle macht de geiten (vrouwtjes) het hof te maken. Daarbij hoort dat ze die najagen. Een geit gaat…