Uit onderzoek door SOVON Vogelonderzoek Nederland en IMARES Wageningen blijkt dat veel wadvogels de laatste jaren te weinig jongen hebben grootgebracht. Vooral soorten als eidereend, scholekster, kluut, visdief en noordse stern konden de populatie niet op peil houden.   De slechte broedresultaten worden vooral verweten…