Op donderdag 18 april, in haar lustrumweek, is Studievereniging Olympus voornemens een zogenaamde Petting Zoo te organiseren op de Radboud Universiteit. Idee erachter is dat studenten die stress ervaren of zich eenzaam voelen kunnen ontspannen door de dieren in deze mobiele kinderboerderij te knuffelen. Dieren…