Een van de zwaarste sterilisatieprojecten ooit had Stichting Dierenopvang Bosnië enige tijd geleden in Bihac. Tegenwerking van de overheid veroorzaakte vertraging, wat veel stress opleverde. Extra aangrijpend was het toen er zeven kleine zwerfhondjes binnen werden gebracht. Ze waren gedumpt op straat en deze kleine dieren…