In Guanajuato, Mexico, is een massagraf gevonden met uiteengereten huisdieren en een hond aan een galg. Enkele dagen voor deze ontdekking had de gemeenteraad een nieuwe verordening inzake dierenbescherming goedgekeurd. Massagraven In Mexico worden er regelmatig ontdekkingen gedaan van clandestiene massagraven met tientallen vermiste mensen…