De drijfjacht op grienden en andere dolfijnsoorten in de Faeröer eilanden – de grind – kent een seizoen noch een quotum. Dit kan er toe leiden dat het geslachte aantal dieren hoog oploopt. In principe wordt iedere groep dolfijnen die dicht genoeg bij de archipel…