In oktober 2020 moet er tijdens de Biodiversiteitstop (CBD CoP15) in Kunming, China, een mondiaal natuurakkoord gesloten worden, naar voorbeeld van het klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor pleit natuurbeschermingsorganisatie International Union for Conservation of Nature (IUCN). Van 1 tot en met 3 juli aanstaande komen honderden…