Het aantal broedvogelparen, dat leeft op het boerenland, is de afgelopen vijftig jaar drastisch gedaald. Vrijwilligers van Sovon Vogelonderzoek Nederland, bijgestaan door een klein aantal professionals, tellen sinds midden jaren tachtig vogels die in agrarisch land broeden. Veel soorten zijn in de afgelopen halve eeuw letterlijk…