In de groep noordkapers die voor de kust van New England (Verenigde Staten) leeft, is een kleine geboortegolf aan de gang. Er zijn twee nieuwe moeder-kalfparen gesignaleerd, en dat terwijl de totale populatie uit slechts zo’n 411 dieren bestaat. Dat maakt de noordkaper tot een…