De Zuid-Afrikaanse overheid bracht als nieuws dat er sinds 2015 minder neushoorns werden gestroopt in het Krugerpark. Een nieuwe Nederlandse studie werpt een heel ander licht op deze ‘succes-story’. Stropers stropen nog steeds op recordniveau. De reden dat ze minder neushoorns vangen is dat er minder neushoorns zijn!

recordniveau
Om stropers tegen te gaan wordt de hoorn van neushoorns soms verwijderd | Foto: publiek domein

Een derde van alle neushoorns ter wereld leeft in het Krugerpark. In 2012 waren dat er nog 11.000 witte en zwarte neushoorns, tien jaar later is het teruggelopen tot 2500. Een afname van ruim 78 procent! Onderzoekers van Wageningen University berekenden dat stropers inmiddels gemiddeld 29 kilometer moeten afleggen voordat ze een neushoorn gevonden hebben. In 2015 kwamen ze er in de regel al één tegen na zeven kilometer.

Stropersactiviteit blijft op recordniveau

Stropers zijn nog steeds actief op recordniveau. Ze zijn alleen veel meer tijd kwijt aan het zoeken en vinden van hun buit. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Science Advances.

De onderzoekers schrijven:

“We verzoeken de autoriteiten dringend om de afname in stroop-incidenten niet meer als een positief teken te beschouwen. Uit onze studie blijkt dat de inspanningen om het stropen terug te brengen onvoldoende zijn geweest.”

De stroperij van neushoorns is vooral het gevolg van de grote vraag naar hoorns vanuit Aziatische landen als China en Vietnam. De hoorn geldt daar niet alleen als een statussymbool, maar is ook een belangrijk ingrediënt van middelen voor traditionele Chinese geneeswijzen. Volgens schattingen is een kilo hoorn op de Chinese markt net zoveel waard als een kilo goud. Ook een recordniveau! De kans dat de stroperijdruk op neushoorns in de nabije toekomst gaat afnemen is volgens de onderzoekers dan ook klein.

Bestuderen keutels helpt herstel populaties witte neushoorn

Omdat stropen een heimelijke activiteit is, moeten de onderzoekers zich tevredenstellen met een beperkte hoeveelheid data, waaronder officiële statistieken. Jasper Eikelboom is als ecoloog betrokken bij het onderzoek:

“We vermoeden dat het aantal stropers constant is gebleven. Ze werken meestal in groepen van drie, ’s nachts en bij voorkeur bij volle maan, voor het zicht. In de droge perioden richten ze zich op drinkplekken.”

Ontwikkelingssocioloog Bram Büscher, zelf niet betrokken bij het onderzoek, vindt het een interessante studie.

“Voor zover ik weet is dit de eerste studie die laat zien dat de druk van de stroperij op neushoorns nog op recordniveau zit. Ik liep zelf ook al met die vraag rond, want de stroperij leek af te nemen, maar het aantal neushoorns ook.”

Voor de bescherming van de neushoorns zien de onderzoekers een mogelijke oplossing in zogenoemde safe havens, relatief kleine gebied en waar bescherming van de neushoorns beter is. Büscher plaatst daar kanttekeningen bij want dergelijke safe havens zijn veelal private parken met een commercieel belang. Er zitten veel dieren op een klein oppervlak zodat ze makkelijk kunnen worden gespot voor toeristen. Die toeristen worden ingevlogen met privévliegtuigen en maken gebruik van grote hoeveelheden elektriciteit. ‘Pure luxe in een zee van armoede’.

recordniveau
In Azië bestaat veel vraag naar medicijnen met hoorn | Foto: publiek domein

Eikelboom beaamt dat de safe havens niet de uiteindelijke oplossing zijn om de stroperij van het recordniveau te stoten:

“De vraag naar neushoornhoorns zal naar beneden moeten, zodat mens en natuur beter met elkaar in harmonie komen. Maar dat is de langetermijnstrategie. Op de korte termijn zie ik de vraag nog niet afnemen.”

Bron:

©AnimalsToday.nl LL