De Canadese Thompson Rivers Universiteit bestudeert al langere tijd de ratelslangen in Brits-Columbia. De onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat het aantal slangen snel daalt. Hier zijn verschillende oorzaken voor.

ratelslangen
Het aantal ratelslangen in de Canadese staat Brits-Columbia neemt af | © Hans Braxmeier via Pixabay

De (Canadese) ratelslang

De onderzoekers keken vooral naar de westelijke ratelslang (Crotus oreganus), die veel in Canada en delen van Californië leeft. In het bestudeerde gebied is de ratelslang al langere tijd een beschermde diersoort.

Slangen tellen

Het tellen van ratelslangen is moeilijk, omdat ze schutkleuren hebben om niet op te vallen. De populatie wordt daarom geteld door winterholen te bestuderen. Door de lange, strenge winters zijn er maar een beperkt aantal geschikte plekken om te schuilen tot het warme seizoen. De dieren verzamelen zich daarom met tientallen in gemeenschappelijke holen. Maar dit fenomeen is nu steeds zeldzamer.

De rol van de slang

De afname van het aantal ratelslangen in Brits-Columbia heeft ernstige gevolgen voor het grasland ecosysteem. Aan de ene kant houden slangen het ecosysteem in balans door de knaagdierenpopulatie onder controle te houden. Aan de andere kant zijn slangen zelf ook voedsel voor andere beschermde dieren, zoals de Noord-Amerikaanse das. De afname van ratelslangen heeft een groot effect op zowel andere dieren, als de samenstelling van het gebied.

Wegen

Ratelslangen verplaatsen zich van diepe winterholen naar voedselrijke gebieden in de zomer. Ze reizen hierbij vaak meerdere kilometers. Het is tijdens deze reis dat ze problemen tegenkomen. Wegen vormen een ernstige bedreiging. Een eerdere studie wees op een populatie afname van 6,6 procent per jaar, wat in 40 jaar een afname van 97 procent is.

ratelslangen
Verkeer, verlies van leefgebied en aanvaringen met mensen zijn er de oorzaak van dat het aantal ratelslangen afneemt | © Ana Meister via Pixabay

Mensen

Maar ook vervuiling en mensen spelen een grote rol bij de daling in populatiecijfers. Zeker in de winter zijn mensen een grote dreiging, omdat de slangen overwinteren. De dieren kunnen dan niet snel genoeg vluchten als dit nodig is.

Afname leefgebied

Verder heeft een afname van het leefgebied invloed op dieren. In Brits-Columbia is de landbouw de laatste jaren erg uitgebreid, wat het leefgebied van de slangen verkleint. Daarnaast hebben dieren uit leefgebieden die overlappen met wijngaarden, golfbanen, campings of wandelpaden, een zwakkere gezondheid dan slangen die in een natuurlijkere omgeving leven. De precieze manier waarop het leefgebied de gezondheid beïnvloedt, wordt nog onderzocht.

Bronnen:

©Animals Today Sophie Jongma