Eikelworm

Hersenloze eikelworm bevat springplank naar hersenen

De oorsprong van de buitengewoon complexe hersenen van de gewervelde dieren is evolutionair gezien nogal onduidelijk. Ze komen plotseling uit het niets tevoorschijn; er zijn geen andere dieren bekend die hersenen hebben die daar ook maar iets op lijken. Maar recentelijk zijn in de eikelworm (Saccoglossus kowalevskii), een hersenloos, in de zeebodem wroetend ongewerveld dier, […]

Acacia Gaai

“Glazen muur” ontdekt: de ontrafeling van een vogelmysterie

Waarom zou een intelligente vogel die vrijwel alles eet en die zelfs in zwaar gedegradeerde habitats vrolijk kan overleven, een verspreidingsgebied hebben dat niet veel groter is dan de provincie Gelderland? Die vraag heeft de geleerden vanaf de ontdekking van de in Zuid-Ethiopië voorkomende acacia-gaai (Zavattariornis stresemanni) in de dertiger jaren van de vorige eeuw […]

bergleeuw

Bergleeuwen weer terug in Ontario

De bergleeuw (Puma concolor) is een grote katachtige die op het Westelijk halfrond de grootste geografische spreiding kent van alle landzoogdieren. Hij zwerft door de bergen in het uiterste zuiden van Zuid-Amerika tot en met de zuidelijke massieven van Alaska. De cougar, of poema, zoals de bergleeuw ook bekend staat, is binnen tweehonderd jaar Europese […]

IJs

Schepen en dieren vechten om ijsvrije zeeroutes

Verbeterende vaaromstandigheden in Arctische wateren vormen een nieuwe zorg voor milieuactivisten en inheemse volkeren van het Noordpoolgebied. Het toenemende scheepvaartverkeer kan tot conflicten leiden met migratieroutes en het leefgebied van zeezoogdieren en ijsberen. Afgelopen week heeft het Amerikaanse Wildlife Conservancy Society (WCS) hierover vergaderd met een raad van inheemse Noord-Amerikaanse volken. Door klimaatverandering duren de […]

Kaza Park

Afrika stelt het grootste natuurreservaat ooit vast

Door een overeenkomst tussen vijf Afrikaansen landen, Angola, Botswana, Namibie, Zambia en Zimbabwe, is er een natuurreservaat vastgesteld ter grootte van ongeveer Zweden. Door het samenvoegen van diverse al bestaande natuurreservaten in de verschillende landen, zoals het natuurrreservaat Victoria Falls, en de tussenliggende gebieden is er een natuurreservaat gecreëerd dat de migratieroutes van olifanten en neushoorns beschermt. […]

Muziek

Dieren houden van muziek

Dierenpsychologen ontdekken de muziek waar huisdieren van houden. Honden en katten geven de voorkeur aan hun eigen genre, onze muziek is maar lawaai. We laten graag de hele dag de radio aan voor onze hond of kat, om onze lievelingen te plezieren. Meestal zetten we muziek op waar we zelf de voorkeur aan geven. Houd […]

Earth Hour

Earth Hour 2012

Het in 2006 voor het eerst door het WNF in Australië georganiseerde Earth Hour heeft zich in zes jaar tijd uitgebreid tot een wereldwijd fenomeen. In 2011 deden 5251 steden in 135 landen om 20.30 plaatselijke tijd een uur het licht uit in het laatste weekend van maart. Dit jaar heeft André Kuipers, ambassadeur van […]

Zeeleguaan

Zeeleguaan speelt luistervink

Interacties tussen predator en prooi lijken wel een soort evolutionaire wapenwedloop: predators verbeteren hun jachtgedrag en technieken om hun prooidieren te besluipen, maar tegelijkertijd verbeteren deze hun ontsnappingstechnieken. Er is wel een evenwicht nodig tussen het alert blijven – de aandacht die nodig is om zich permanent bewust te zijn van andere dieren in de […]

Eieren

Scharrelei is schuurei

De term ‘scharrelei’ werkt misleidend, dit zegt Esther Ouwehand (PvdD) in een motie die zij  donderdag 22 maart heeft ingediend. Deze term werd in voorgaande jaren ook al ter discussie gesteld, in 2010 werd deze term bij een verkiezing van Wakker Dier door consumenten uitgeroepen tot Grootste Liegebeest.  In 2011 stelde Marianne Thieme dan ook […]

Goederentrein

Schultz negeert milieuadvies, twee maal

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) legt het dringende advies van de Commissie voor Milieurapportage om de komst van een extra goederentrein naar Oost-Nederland uit te stellen grotendeels naast zich neer. In het advies over de IJssellijn (Elst-Oldenzaal) wordt aangegeven de milieueffectrapportage (MER) moet worden uitgesteld tot de nut en noodzaak van de plannen […]

Koeiendans

Eerste grote kaasmerk met weidegarantie!

Het zuivelschap in supermarkten is het afgelopen jaar flink veranderd. Veel meer melk heeft nu weidegarantie! Daar zijn we blij mee, maar het is niet voldoende. Steeds meer koeien verdwijnen achter gesloten staldeuren. Eén op de vier koeien komen nooit meer buiten, en als we niets doen, komen over 4 jaar de helft van de […]

VIER VOETERS

Stichting VIER VOETERS bewijst: wrede legbatterij nog steeds realiteit

Stichting VIER VOETERS  publiceerde eergisteren nieuw beeldmateriaal dat schokkende beelden toont van twee Duitse koloniehuisvestingbedrijven van de eierproducent Bayern-Ei. Op 1 januari 2012 werden batterijkooien voor leghennen officieel verboden in de EU. Veel batterijkooien in Nederland zijn naar Duits voorbeeld vervangen door zogenaamde koloniehuisvestingkooien. Koloniehuisvesting blijkt in de praktijk voor leghennen niet anders dan de […]

Citroenvlinder

Ook vlinders klaar voor de lente

Na een toename in waarnemingen van de Kleine Vos, is ook de Citroenvlinder gesignaleerd. Het zijn met name de grote, felgele mannetjes die gezien worden. De groenig, witte vrouwtjes gedragen zich stukken minder opvallend. Met name in de Achterhoek zijn veel vlinders gemeld, waarschijnlijk vanwege de vele zon daar. Zon en warmte zijn essentieel voor […]

film

Alec Baldwin: “Boycot het circus!”

Acteur Alec Baldwin roept op circussen te boycotten. Met de boodschap: “People enjoy showbiz, but elephants do not” probeert Baldwin mensen bewust te maken van het enorme leed wat olifanten ten deel valt als circusdier. De actie doet hij in samenwerking met PETA en wordt ondersteund met een video waarin Baldwin laat zien hoe olifanten als […]

Canada, just quit it!

Protestactie voor Canadese ambassade: Just quit it!

Vrijwilligers van dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren hebben vandaag, op de internationale dag tegen de zeehondenjacht, voor de Canadese ambassade gedemonstreerd. Met de leus: “Canada: just quit it!”, werd een collecte onder voorbijgangers gehouden om geld in te zamelen voor de Canadese burgers. Zij hoesten namelijk ieder jaar miljoenen euro’s op om de wrede jacht op […]

Oifanten circus

Circussen zonder wilde dieren

In het vervolg gaat Capelle aan den IJssel circussen met wilde dieren weren. Dit staat in de Nota Dierenwelzijn waar de gemeenteraad volgende week maandag over besluit. “Het is schadelijk voor de dieren en kunstjes met tijgers en olifanten zijn ook niet educatief,” aldus wethouder Eerdmans. Circussen claimen vaak dat hun dieren goed verzorgd worden […]

wezijnhetmegazat

Karen’s blog – Megastallen en Vogelgriep

Wat een week! Van een demonstratie tegen megastallen tot weer een nieuwe uitbraak van de vogelgriep in het Limburgse Kelpen-Oler. Alsof het niets is worden daar even 42.000 kalkoenen vergast. En Staatssecretaris Bleker heeft nu erkend dat er wel eens wat fout gaat bij het ruimen (lees: vergassen) van de dieren. Vergast worden… Dat is […]

Kalkoenen

Vogelgriepvirus in Limburg

Vogelgriep is een besmettelijke virusziekte die voorkomt bij kippen, ganzen kalkoenen en watervogels. De veroorzaker van de vogelgriep is een variant van het influenzavirus (Influenza A). Het kan zich verspreiden via de lucht, via contact tussen vogels of indirect via onder andere uitwerpselen. Vogelgriep is dodelijk voor vogels. De oorzaak van de recente uitbraak in […]

Red een legkip

Paasactie: PiepVandaag op de bres voor Red een Legkip

Update:  Op maandag 9 april a.s., tweede paasdag, komen in het tv-programma Koffietijd adoptanten een dertigtal van de slacht geredde legbatterijkippen ophalen. De adoptanten hebben gereageerd op een eerdere oproep in Koffietijd om met Pasen legkippen een beter leven te geven. De actie is een samenwerking van dierenbelangenorganisaties Red een legkip en PiepVandaag. De speciale […]

Ballonnen

Feestelijke ballonnen leiden tot veel schade!

Het lijkt allemaal heel onschuldig, ballonnen oplaten… En eerlijk gezegd staan weinig mensen stil bij de gevolgen voor dieren en milieu of bagatelliseren die. Francis Kerckhof, marien bioloog van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), heeft 6 jaar onderzoek gedaan naar de vervuiling van de zee en kustgebieden. Opgelaten ballonnen verdwijnen niet zomaar uit […]

Neushoornvogel

Relatietherapie volgens de neushoornvogel

Relaties… vreemde materie. Waar stelletjes in de beginperiode geen genoeg van elkaar kunnen krijgen, is men in latere stadia steeds meer op zoek naar tijd en ruimte voor zichzelf. Neem in dat geval een voorbeeld aan de neushoornvogel, een stel is namelijk ieder jaar ruim drie maanden van elkaar gescheiden door een eigen gebouwde muur. […]

Nieuwe kikkersoort

Openlijk verborgen: wetenschappers ontdekken nieuwe kikkersoort middenin New York

Wetenschappers hebben midden in de stad New York een nieuwe soort luipaardkikker ontdekt, waarvan men lange tijd ten onrechte dacht dat het om de meer algemene variëteit van de luipaardkikker ging. Nieuwe soorten worden regelmatig ontdekt, maar dan meestal in het tropisch regenwoud en niet in de vijvers en moerassen van Staten Island, op het […]

Red een legkip

Karen’s blog – Red een legkip

Vorige week ben ik samen met Sandra van der Werd van “Red een Legkip” 150 kippen op gaan halen die zijn vrijgekocht uit een legbatterij. Wat een onderneming. Eerst naar de zogenaamde boerderij. Ik vind dat bedrijven waar dieren op een dergelijke manier gehouden worden beter veefabrieken kunnen worden genoemd.  Zoals hieronder op de foto […]

Vuile handen

Canada, just quit it!

Teken de Petitie hier! Deze week gaat de commerciële Canadese zeehondenjacht weer van start. Vorig jaar gaf de Canadese overheid toestemming aan de jagers om 468.200 zadelrobben, klapmutsen en grijze zeehonden te doden. Nooit eerder lag het quotum zo hoog. Echter, aan het einde van het commerciële jachtseizoen waren er echter ‘slechts’ 37,917 zeehonden gedood. […]

wezijnhetmegazat

Manifestatie “We zijn het Mega zat!!” in beeld

Gisteren vond de manifestatie tegen megastallen, bio-industrie en afbraak van natuur en milieu plaats op de Dam in Amsterdam, onder de noemer: “We zijn het Mega zat!!” Een initiatief van Estera Waas en Christel de Haas. PiepVandaag was er ook met Karen Soeters als één van de sprekers. De foto’s zijn gemaakt en aan Piep ter beschikking […]

Staatssecretaris Henk Bleker

Bleker: Webcams en antwoord brief Dierenbescherming

Tijdens een debat in Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Bleker gezegd dat hij overweegt webcams verplicht te gaan stellen in alle slachterijen in Nederland.  De Tweede Kamer heeft in een motie gevraagd moderne technieken in te zetten om misstanden bij slachterijen tegen te gaan. Bleker heeft aangegeven dat er op dit moment geen slachterijen zijn waar […]

Humpback Whale

The Whale Song Project

Sinds vorig jaar bestaat er een unieke website waar bezoekers allerlei geluiden van walvissen kunnen beluisteren. Het initiatief is in het leven geroepen om zeebiologen bij te staan bij de identificatie en categorisering van verschillende walvisdialecten. Tegelijkertijd hoopt de Amerikaanse organisatie van ‘The Whale Song Project’ milieuvriendelijkheid en milieubewustzijn te stimuleren. Maak kennis met The Whale […]