Het aanspoelen van dode dolfijnen en vissen aan de kusten van Zuid-Australië zoals in de afgelopen maanden, zou wel eens veel vaker kunnen gaan gebeuren onder invloed van de opwarmende oceaan. 

Aangespoelde dolfijn - opwarming oceaan
Eén van de 34 aangespoelde dolfijnen, in afwachting van autopsie | Foto: /SA Museum via The Guardian

Vic Neverauskus, bioloog en verbonden aan Biosecurity South Australia zegt dat de oorzaak voor het aanspoelen van de vele dode dieren ligt bij de stijgende watertemperatuur. Cijfers tonen aan dat het aantal aangespoelde dieren steeds behoorlijk hoger ligt op momenten dat het water warmterecords breekt.

Meer dan een dozijn van de aangespoelde dolfijnen is inmiddels onderzocht en bleek besmet door een virus dat normaal gesproken goed wordt onderdrukt door het eigen immuunsysteem. Echter door warmtestress is het immuunsysteem ernstig verzwakt geraakt en konden de dieren worden geveld door het virus (morbillivirus).

Algen

De dode vissen lijken vooral last te hebben gehad van algen die onder invloed van hogere temperaturen een groeipiek kenden.

Neverauskus:

“Gedurende de maand maart, zagen we toename van groei en grotere hoeveelheden algen, die we hebben kunnen volgen dankzij satellietbeelden van NASA.”

Vissen met algengroei op de kieuwen en ontstekingen als gevolg daarvan, stikken uiteindelijk en dit bleek vaak aan de orde.

Als extra negatieve factor zorgden de windomstandigheden ervoor dat het water uiteindelijk vijf graden warmer kon worden dan normaal, wat grote problemen opleverden voor de territoriale vissoorten.

Dr. Pyecroft, verbonden aan het veterinair diagnostisch laboratorium van de universiteit van Adelaide zegt:

“Ik denk dat de watertemperaturen en de conditie van de oceaan de afgelopen drie, vier maanden genoeg verklaren. En de voorspelling is dat patronen van klimaatverandering gaan zorgen voor maanden van warm water en excessieve algengroei aaneen. Natuurlijk gaat dit de dieren die in de wateren leven beïnvloeden.”

Jochen Kaempf, oceanograaf aan de universiteit van Flinders zegt dat ook verontreiniging een factor is die meegenomen moet worden bij het zoeken naar de verklaring van in ieder geval de explosieve algengroei.

Bron ©PiepVandaag.nl