De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maar liefst tien fokkers van Franse bulldogs in het afgelopen halfjaar geïnspecteerd. Zes fokkers kozen eieren voor hun geld en fokken inmiddels geen Franse bulldogs meer met veel te korte snuiten. Drie fokkers kregen een forse waarschuwing en een fokverbod opgelegd. Wanneer de fokkers deze waarschuwing naast zich neer leggen zal de NVWA de volgende keer een sanctie opleggen.

tien fokkers
NVWA inspecteert tien fokkers van Franse bulldogs | Foto: Pixabay

Te korte snuiten

In augustus 2016 diende Dier&Recht een handhavingsverzoek in bij bijna twintig fokkers van Franse bulldogs. Op grond van de wet mag met deze honden niet gefokt worden omdat ze veel last hebben van schadelijke uiterlijke kenmerken.

Het werd een heel getouwtrek. De NVWA wees het handhavingsverzoek af en verklaarde het bezwaar van Dier&Recht ongegrond. Daarop heeft Dier&Recht beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de hoogste bestuursrechter op het gebied van dierenwelzijn. Het heeft even geduurd, maar op 25 mei 2021 werd Dier&Recht in het gelijk gesteld en kreeg de NVWA de opdracht om de inspecties uit te voeren. En dat deden ze dan ook meteen bij alle fokkers waarvan de adressen te achterhalen waren.

Fokverbod

Uit de inspecties bleek dat zes van de geïnspecteerde fokkers inmiddels waren gestopt met fokken van raszuivere Franse bulldogs. Deze fokkers kozen eieren voor hun geld. Eén fokker verhuisde naar België, dus buiten het bereik van de NVWA. Drie fokkers fokten door en werden betrapt op wetsovertredingen. Overtredingen die werden begaan waren onder andere: geplande keizersneden, meer dan één nest per teef per jaar, het fokken van honden met te korte snuiten en afgesloten neusgaten. NVWA zegt in de officiële waarschuwing het volgende:

Volgens het Algemeen Interventiebeleid en het Specifiek Interventiebeleid Dierenwelzijn Primair Bedrijf van de NVWA (Interventiebeleid) ontvangt u voor bovenstaande overtredingen een waarschuwing.

Ik ga ervan uit dat u naar aanleiding van deze waarschuwing de overtredingen herstelt en niet nogmaals begaat. […] Er is een fokverbod aangezegd totdat aan de eisen voor de fokkerij (artikel 3.4) wordt voldaan.

Goed nieuws

Dit is ontzettend goed nieuws. Dat honden met te korte snuiten niet meer mogen worden gefokt was al bekend. Dat de NVWA nu ook serieus inspecties doet, geeft een duidelijk signaal af aan de fokkers die willens en wetens honden blijven fokken met een veel te korte snuit.

Bron:

Rechter: NVWA moet fokkers Franse bulldogs inspecteren