Het gaat niet zo goed met de scholekster in Nederland. De afgelopen twintig jaar is het aantal scholeksters meer dan gehalveerd.

Scholeksters
Scholekster | Foto: Andreas Trepte (Own work) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
Er zijn verschillende oorzaken voor het verdwijnen van de vogel. Intensivering van landbouw is er één van, waardoor kuikens niet goed grootgebracht kunnen worden. Ook de verdwijning van droogvallende mosselbanken door overbevissing is een belangrijke oorzaak.

Volgens een onderzoek van SOVON Vogelonderzoek Nederland naar het gunstigste leefgebied voor de scholeksters, houdt de vogel van open landschap, blijvend grasland en een hoog waterpeil in de winter. Door een hoger waterpeil is het gras en de grond eronder wat zachter, waardoor deze weidevogels makkelijker voedsel kunnen vinden. Zo’n 75% van alle scholeksters in Nederland broedt in het landelijk gebied achter de dijken. De vogels die buitendijks of in de stad broeden zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Meer open landschap en een grotere hoeveelheid blijvend grasland zou de scholekster ten goede komen, zo blijkt uit het onderzoek. Aangezien de vogel een voorliefde heeft voor het kustgebied van Nederland ligt het voor de hand dat juist dáár te doen. Ook is het voor de scholekster, net als voor alle andere weidevogels, belangrijk gras pas later in het jaar te maaien.

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.