We bevinden ons momenteel midden in een massa-uitsterving, waarin diersoorten in een rap tempo van de aardbodem verdwijnen, zo waarschuwen wetenschappers. Deze biologische uitroeiing van wilde dieren is nog veel ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen.

massa-uitsterving
massa-uitsterving diersoorten ernstiger dan gedacht | Foto: Derek Keats/Wikimedia

De afgelopen decennia is maar liefst de helft van alle dieren verdwenen van de aarde, zo staat in een wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in PNAS. Wetenschappers onderzochten bedreigde en niet bedreigde diersoorten voor hun onderzoek en komen tot de conclusie dat deze nieuwe massa-extinctie al veel verder gevorderd is dan gedacht. Veel diersoorten verliezen in een sneltreinvaart habitat door menselijke overbevolking en overconsumptie.

6e uitstervingsgolf
Aan de hand van gevonden fossielen hebben wetenschappers kunnen bepalen dat in de geologische geschiedenis vijf keer eerder een massa-extinctie van soorten heeft plaatsgevonden. De grootste vond 251 miljoen jaar geleden plaats, bij de overgang van het Perm naar het Trias. 95% van alle in zee levende soorten stierf toen uit. De laatste massa-extinctie vond zo’n 65 miljoen jaar geleden plaats. Toen stierven binnen een relatief zeer korte tijd plotseling alle dinosaurussen, rudisten (rifvormende weekdieren) en ammonieten (inktvisachtigen) uit, die in de periode daarvoor het aardoppervlak en de zeeën domineerden.

De wetenschappers zien de komende twintig jaar somber in. Volgens hen zullen er “steeds krachtigere aanvallen op de biodiversiteit plaatsvinden.”

“De mensheid zal uiteindelijk een hele hoge prijs moeten betalen voor het reduceren van het enige leven dat we kennen in dit universum.”

Bronnen: HLN, NU.nl, wikipedia ©AnimalsToday.nl Monique van Dijk Armor