Volgens de Scottish Wildlife Trust kan het herintroduceren van de lynx in Schotland zorgen voor meer balans in de natuur. Deze wilde katachtige met de pluimpjes aan de oren en het korte staartje was ooit vaste bewoner van Schotland, maar door overbejaging verdween de lynx eeuwen terug definitief uit het landschap. Daarmee ontbrak ook één van de roofdieren aan top van de voedselketen, en dat gat in het ecosysteem moet weer gedicht worden, zo meent de organisatie.

lynx
De Euraziatische lynx. Foto: Tim Sträter/Wikimedia

De Euraziatische lynx is qua afmetingen, na de bruine beer en de wolf, het derde roofdier van Europa. Ze komen voor in de bossen van West-Europa, Rusland en Centraal-Azië, vooral in afgelegen bergachtige streken. Omdat ze door de mens overal bejaagd zijn is hun verschijning vrij zeldzaam. Ze zijn dan ook vrij schuw en jagen vooral in de schemering. Het voedsel van de lynx bestaat uit hazen, reeën en zelfs gemzen, maar ook vogels en kleinere knaagdieren. Als roofdier aan de top van de voedselketen zorgt de lynx voor een natuurlijke selectie van de zwakkere prooidieren, waarmee de populaties daarvan sterk en gezond blijven en op een natuurlijk peil gehouden worden.

Al eerder was de Scottish Wildlife Trust verantwoordelijk voor de succesvolle herintroductie van de bever in Schotland, en wat toen lukte moet ook met de lynx mogelijk zijn. Jonny Hughes, uitvoerend chef:

“Wij hebben ervaring met het herintroduceren van diersoorten die ooit een sleutelrol speelden in Schotland, zoals de succesvolle proef met bevers in Argyll (een historische graafschap in het westen van Schotland – red.). Wij geloven dat de lynx ook in aanmerking komt voor herintroductie, en dat zou in de toekomst wel eens ons boegbeeld kunnen worden van de restauratie van oorspronkelijke bosgebieden. Het vinden van de juiste locatie voor een potentieel lynx-project is misschien nog wel de grootste uitdaging. Er zijn veel betrokken partijen, en een goede samenwerking is noodzakelijk om het project te laten slagen, net zoals bij de bevers het geval was.”

In enkele bossen in West-Europa zijn opnieuw lynxen uitgezet, maar hun aantallen blijven relatief laag. Ook vallen ze nog steeds ten prooi aan jagers, zoals onder meer in Duitsland regelmatig het geval is. In Nederland is niet genoeg aaneengesloten bos voor een herintroductie, maar ze worden sinds 1997 wel eens in het zuiden van Limburg waargenomen.

Bron ©PiepVandaag.nl Bart van Riel