Elke tien jaar telt Rusland officieel zijn tijgers. Dit jaar vond in februari de telling plaats en wat blijkt: de populatie is gegroeid. Gaf de vorige telling 423 tot 502 tijgers aan, dit jaar werden 480 tot 540 exemplaren geteld.

Siberische tijger in de sneeuw - het jaar van de tijger
Siberische tijger in de sneeuw | Foto: PixaBay.com

De Siberische tijger was zo’n 75 jaar geleden bijna uitgestorven. Op dat moment waren er door hevige stroperij nog maar ongeveer 40 Siberische tijgers over in het Amoer-Heilonggebied in het oosten van Rusland. Van alle amoertijgers leeft 95% in Rusland, de rest van de dieren leeft in het aangrenzende gebied in China dat later dit jaar de telresultaten bekend zal maken. De jacht op tijgers is al lang verboden, maar stroperij is de grootste bedreiging voor tijgers in het wild: tijgerhuid, klauwen, ogen, snorharen, geslachtsdelen en botten zijn zeer gewilde artikelen in heel Azië.

Volgens de directeur van WNF Rusland is de stijging van de tijgerpopulatie te danken aan de betrokkenheid van de Russische leiders en de onvermoeibare inzet van parkwachters en natuurbeschermers. Het WNF, dat nauw betrokken was bij de tijgertelling, ondersteunde de operatie. Het onderzochte gebied besloeg 150.000 vierkante kilometer in het leefgebied van de bedreigde tijger, een gebied vier keer zo groot als Nederland. 2000 mensen namen deel aan het veldonderzoek. De definitieve cijfers van de tijgertelling in Rusland worden in oktober van dit jaar bekend gemaakt.

2022

Als het aan het WNF ligt, leven er in 2022, (het volgende jaar van de tijger), twee keer zoveel tijgers als in 2010 toen er in totaal nog maar 3200 tijgers in het wild voorkwamen. WNF spoort de landen waar nog tijgers voorkomen aan om de tijgerpopulatie te onderzoeken, te tellen en in kaart te brengen. Als je niet weet hoeveel tijgers je hebt en waar ze zitten, kun je ze ook niet effectief beschermen. In landen waar de steun van de overheid te wensen overlaat is de situatie zorgwekkend. Deze landen lopen het risico hun tijgers te verliezen als ze geen actie ondernemen. Zaak is dus de aandacht niet te laten verslappen, anders kan het zomaar weer misgaan. Doel is verdubbeling van het aantal tijgers in 2022, een goed streven in het jaar van de tijger.

Bekijk een filmpje van WWF Rusland over de natuur en dieren van het Amoer-Heilonggebied – Source of Amur

Bron: NU.nl ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema