Ruim een miljoen euro subsidie gaat de Europese Unie verstrekken om het leefgebied van moerasvogels in het Zwarte Meer en het Drontermeer te verbeteren. Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, de provincie Overijssel en de gemeente Kampen verdubbelen dit bedrag nog eens, waardoor er voor ruim 2,2 miljoen euro geïnvesteerd wordt in het leefgebied van vogels als het baardmannetje, de karekiet en de roerdomp.

moerasvogels
Roerdomp | © Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Het water tussen Flevoland en Overijssel is volgens Natuurmonumenten een belangrijk broedgebied voor moerasvogels. In Nederland hebben deze vogelsoorten het al erg moeilijk, omdat in de loop van de jaren veel natte natuur is verdwenen.

Natuurmonumenten gaat nu langs het Zwarte meer het rietmoeras herstellen. Zo wordt de grond afgeplagd en komen watergeulen en poelen in het oevergebied.

Langs het Drontermeer gaat de provincie Overijssel nieuw rietmoeras aanleggen. Gelijktijdig zal de ijsselmonding op die plek worden aangepast aan de zeer hoge waterstanden.

Het bouw- en baggerwerk zal beginnen in 2015 en zeker duren tot eind 2018.

Bron: Trouw ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.