Een groot koraalrif op Curaçao is in april beschadigd geraakt bij werkzaamheden voor de bouw van een tweede mega-pier op het eiland tijdens het onderwater verankeren van een barge. Het gaat om 52% van de totale oppervlakte. De Nederlandse hoofdaannemer BAM is verantwoordelijk voor de bouw. Nu is naar buiten gekomen dat het herstel van dit koraalrif zo’n 17 jaar zal duren.

koraalschade
Herstel koraalschade Curaçao duurt 17 jaar | Foto: Andrey Narchuk via Compfight cc

Dit is de conclusie in het eindrapport van milieu-consultancybedrijf EcoVision. EcoVision heeft de ankerplannen van BAM en de schade die in het gebied is geregistreerd geanalyseerd. Het rapport is gemaakt in opdracht van Curaçao Ports Authority (CAP):

“71 procent van de grote koralen heeft een ernstige klap gehad. Er is geconstateerd dat ankers en ankerkabels het koraal hebben doorgesneden, verbrijzeld of losgetrokken. Volgens berekeningen zal het ruim 17 jaar duren voordat het aangetaste koraal weer aangegroeid is.”

Het beschadigde koraalrif bevindt zich in twee gebieden: een klein gebied van 400 vierkante meter en een groot gebied met een diepte van tussen de 2 en 30 meter. Op een diepte van tussen de 4 en 10 meter is de waarde van de koraalbedekking het hoogst. In het rapport staat:

“Het koraalrif dat buitengewoon goed ontwikkeld was met een grote diversiteit aan koraalsoorten, heeft veel van zijn aantrekkelijkheid verloren.”

Ook staat in het rapport dat de betrokkenen zich niet volledig hebben gehouden aan de voorwaarden van de vergunningen, die aan CAP zijn verleend om de mega-pier te bouwen. Volgens de vastgelegde voorwaarden mag een anker gebruikt worden bij een diepte van meer dan 30 meter. Daarnaast moet er een ‘silt screen’ gebruikt worden om het koraal te beschermen, wat niet gebeurd.

Volgens EcoVision zijn er twee methodes van compensatie. De eerste is een financiële compensatie gebaseerd op de totale economische waarde van het gebied. De tweede is een fonds voor de restauratie van het koraal in het aangetaste gebied. Het fonds moet dan door Carmabi (Caribbean Research and Management of Biodiversity) beheerd worden, in samenwerking met lokale duikondernemingen. De tweede methode is volgens EcoVision de meest wezenlijke oplossing.

Bron: La Chispa ©AnimalsToday.nl Estefanía Pampín Zuidmeer


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.