Het aantal Nederlandse otters is toegenomen, maar de genetische verschillen onderling namen af door inteelt. Dit vormt een grote bedreiging voor hun overlevingskansen, en daarom vindt onderzoeksbureau Alterra van de Wageningen Universiteit dat er ‘vers bloed’ bij moet komen.

otters
Europese otter. Foto: Catherine Trigg/Wikimedia CC

In Nederland leven nu ongeveer 140 otters. Zij voelen zich hier best thuis, maar hebben het niet gemakkelijk. Met grote regelmaat worden ze slachtoffer van het verkeer, tijdens de oversteek naar een naastliggend gebied. Hun bewegingsvrijheid wordt beperkt, waardoor de kans dat er nieuw bloed bijkomt ook erg klein is. De lichte groei van de populatie is dan ook deels te wijten aan inteelt. Door te weinig variatie in de genen kunnen vervolgens ziekten optreden, mutaties ontstaan en de vruchtbaarheid kan aangetast worden.

Otterpoep

Om de genen van de Nederlandse otters in de gaten te houden wordt tweemaal per jaar in opdracht van het ministerie van Economische Zaken door Alterra otterpoep verzameld. Via het DNA in de uitwerpselen kan ieder dier individueel gevolgd worden en is te zien wie zijn familieleden zijn. Na analyse van de winterperiode 2013/2014 blijkt dat ‘de beren op de weg’ voor de Nederlandse otter de genetische variatie niet ten goede komen. De conclusie luidt dan ook:

“Aangezien de otterpopulatie in Nederland nog altijd geïsoleerd is van andere populaties, zal de inteelt niet op natuurlijke wijze afnemen. Daarom is het noodzakelijk op korte termijn ‘vers bloed’ in te brengen in de populatie door het bijplaatsen van genetisch niet verwante individuen.”

In 2014 dook de otter ondanks de vele drempels toch op in nieuwe leefgebieden, zoals de Nieuwkoopse Plassen, het Leekstermeer en de Ooijpolder. Alterra is positief over de lichte groei van het aantal otters in Nederland, maar wijst met klem op de knelpunten die de dieren nog op hun weg tegenkomen. Het aantal verkeersdoden houdt de otterstand min of meer gelijk waardoor die zich moeilijk verder kunnen verspreiden. Alterra wijst daarbij op de eigen lijst van 21 punten, waarvan er inmiddels 7 aangepakt worden na overleg tussen Rijk en provincies.

Bron ©PiepVandaag.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.