De Gorilladokters, waarschijnlijk heb je nog nooit van ze gehoord. Toch doen ze uitermate belangrijk werk, deze jungledokters spelen namelijk een cruciale rol in het redden van een van ’s werelds meest bedreigde apensoort: de oostelijke gorilla.

gorilladokters
De gorilladokters behandelen een babygorilla, gered van stropers | Foto: screenshot video Virunga National Park

Zoals de naam doet vermoeden zetten de Gorilladokters zich in voor wilde gorilla’s. In de nationale parken van Rwanda, Oeganda en de Democratische Republiek Congo zijn de Gorilladokters werkzaam. Hier bieden zij medische zorg aan zieke en gewonde Grauer en berggorilla’s. Hun motto: ‘Saving a Species. One Gorilla at the Time’. Hiermee willen ze zeggen dat de gezondheid en het welzijn van elk individu van vitaal belang is voor de overleving van de soort.

Ernstig bedreigd
Toen de Gorilladokters begonnen met hun werk, waren de berggorilla’s bijna uitgestorven. Hoewel ze nog steeds ernstig bedreigd worden, met een populatie van slechts 880 berggorilla’s, is het de enige mensapenpopulatie die groeit. De berggorilla is een ondersoort van de oostelijke gorilla, een van de twee soorten gorilla’s en de grootste hedendaagse primatensoort. De andere ondersoort van de oostelijke gorilla is de Grauers gorilla. In de laatste 20 jaar is de populatie Grauers gorilla’s afgenomen met 77%. Tegenwoordig zijn er slechts 3.800 Grauers gorilla’s over in het wild. Sinds september 2016 is de status van deze mensaap dan ook veranderd van ‘bedreigd’ tot ‘ernstig bedreigd’, de hoogste risicocategorie op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. Illegale jacht en vernietiging van leefgebied zijn de grootste bedreigingen voor de oostelijke gorilla.

Belangrijke rol van Gorilladokters
De dokters houden de gorillapopulaties nauw in de gaten. Ze controleren de gezondheid van de dieren en grijpen in wanneer de dieren ziek zijn of wanneer ze gewond zijn geraakt. Zo krijgen ze vaak te maken met gorilla’s die in vallen van stropers terecht zijn gekomen. Daarnaast redden ze ook gorillaweesjes uit de handen van stropers. Mike Cranfield, een van de Gorilladokters is trots op het werk dat zijn organisatie aflevert. Door het helpen van een aap in nood, beïnvloeden ze niet alleen het leven van deze ene aap, maar het leven van hele toekomstige generaties:

“Je beïnvloedt niet enkel één leven, maar meerdere levens.”

Groeiende populaties
Dat de populatie berggorilla’s aan het groeien is, is voor een groot deel te danken aan het team van Gorilladokters. In de gebieden waar zij gorilla’s monitoren bleek een groei van het aantal gorilla’s! Deze gorilla’s zijn belangrijk voor de Afrikaanse landen. Zo bezoeken jaarlijks gemiddeld 30.000 toeristen Rwanda enkel voor het zien van gorilla’s in het wild. Gorilladokter Jean Bosco Noheli, geboren in Rwanda, merkt dat gemeenschappen om deze reden het belang van het behouden van de gorilla’s steeds meer gaan inzien:

Deze gorilla’s zijn belangrijk voor ons. Iedereen voelt dat.”

En dat is een belangrijke stap in de goede richting!

Bronnen: Gorilladokters,  CBS News, Gorilla Stichting Nederland ©PiepVandaag.nl Nadine van Wissen