In Myanmar, het vroegere Birma, gaat het verrassend goed met een aantal elders in de wereld ernstig bedreigde diersoorten. Tijgers, jachtluipaarden, Aziatische zwarte beren en olifanten, soorten die op veel plaatsen dreigen uit te sterven door menselijke activiteiten, zijn in Myanmar gelukkig nog volop aanwezig. Maar hoe lang nog?

Myanmar
Het gaat waarschijnlijk om de grootste populatie tijgers in de regio | Foto: Pixabay

De uitgestrekte bossen van Kayin (ook wel Karen genoemd), een provincie in Myanmar grenzend aan buurland Thailand, zijn een perfecte habitat voor deze iconische dieren. Omdat het voormalige Birma lang afgesloten is geweest voor de buitenwereld en in Kayin lang een vrijheidsstrijd is gevoerd hebben tijgers, luipaarden, Aziatische zwarte beren en olifanten er een ongestoord bestaan kunnen leiden. De populaties zijn gezond, en daarmee wordt het gebied beschouwd als een van de belangrijkste natuurgebieden in Azië en misschien wel van de wereld.

Opvallend
Omdat het gebied lang niet toegankelijk was voor buitenstaanders is pas recent een inventarisatie gedaan van de aanwezige diersoorten, door de Karen Wildlife Conservation Initiative (KWCI). Clare Campbell van KWCI:

“De aantallen luipaarden zijn opvallend. Er is een flinke populatie die zich gestaag voortplant. Ze zijn gezond, en er is ruimschoots voldoende voedselaanbod om in hun levensonderhoud te voorzien.”

Ook de hoeveelheid tijgers is zeer hoopgevend:

“Het gaat hier om waarschijnlijk de grootste populatie tijgers in de regio. Ze verplaatsen zich door het hele gebied, waarbij ook tijgers uit Thailand het gebied bezoeken.”

Myanmar
Jachtluipaarden | Foto: Tambako/flickr

Cultureel taboe
Ook Aziatische olifanten en zwarte beren zijn waargenomen en ook zij hebben geprofiteerd van de afwezigheid van menselijke activiteiten als ontbossing, jacht en oprukkende civilisaties. Belangrijke factor daarbij is de bijzondere kijk van de lokale bevolking op de wilde dieren. Er rust een ‘cultureel taboe’ op de jacht, zegt Paul Sein Twa, hoofd van het Karen Environmental and Social Action Network (KESAN):

“Tijgers worden beschouwd als de geesten van het woud. En neushoornvogels worden gezien als een soort voorouders.”

Myanmar
Neushoornvogel | Foto: Pixabay

Stroperij
Toch is het niet allemaal even rooskleurig. Nadat er in 2015 een wapenstilstand was getekend is het gebied toegankelijker geworden en inmiddels ook ontdekt door stropers, bijvoorbeeld op jacht naar ivoor. Clare Campbell:

“Helaas is de realiteit dat in sommige delen van het gebied de jacht toeneemt voor de illegale handel in dieren en dierproducten. Dit is reden om in te zetten op vergaande beschermingsmaatregelen.”

Myanmar
Aziatische olifant | Foto: Kumaravel/flickr

Er is inmiddels een team van 10 rangers die patrouilleren in het gebied, maar dat is bij lange na niet genoeg. Clare Campbell:

“We hebben hier een eenmalige kans. De natuur in dit gebied is nog in balans, op een manier die we bijna nergens anders vinden. Dus laten we niet de fouten maken die elders in de wereld zijn gemaakt.”

Het mag een geluk genoemd worden dat de menselijke bewoners van het gebied een cultureel taboe kennen op jacht, waardoor er hoop is dat Kayin een paradijs blijft voor dieren.

Bron: ABC News ©Animals Today Bart van Riel