Onrustbarende cijfers van dode tijgers in India: de eerste zes maanden van dit jaar zijn al 67 dieren gestorven, dat betekent elf per maand, drie tijgers per dag.

tijgers
Enorm hoge tijgersterfte in India | Foto: jaroslavd Flickr via Compfight cc

De Indiase regering lijkt maar geen reden te kunnen vinden voor de enorm hoge tijgersterfte in het land. In het afgelopen halfjaar werden 58 tijgerlichamen gevonden, maar in negen gevallen ging het om ledematen van dieren. India is het leefgebied van 60% van de nog in het wild levende tijgers. Van de gevonden overleden tijgers werden 36 dieren buiten tijgerreservaten gevonden en 31 dieren binnen de grenzen van een reservaat. Volgens deskundigen leven naar schatting 1000 tot ruim 2000 tijgers buiten de grenzen van de vijftig tijgerreservaten die het land telt.

Droevig dieptepunt
Er is een markt voor tijgers en hun ledematen. Vooral in Azië, met name in China en Zuidoost Azië wordt veel geld betaald voor dierlijke producten van tijgers. Veel mensen kennen bijzondere eigenschappen toe aan ledematen van tijgers of producten waar dierlijke stoffen van tijgers inzitten en hebben daar veel geld voor over. Stroperij is een enorm probleem maar maatregelen om dit te stoppen lijken nog niet veel vruchten af te werpen. Vorig jaar werd een droevig dieptepunt bereikt van 122 tijgerslachtoffers. Een enorme stijging ten opzichte van 2015, toen er 80 dode tijgers te betreuren waren.

Bron ©AnimalsToday.nl Lydia Zittema


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.