In de provincie Zuid-Holland krijgen de steden Vlaardingen en Schiedam de grootste natuurbrug van Nederland zodat de zeldzame Noordse woelmuis en de hermelijn veilig de A4 kunnen oversteken. Rijkswaterstaat bouwt er een enorm eco-aquaduct.

Hermelijn - eco-aquaduct
Foto: James Lindsey at Ecology of Commanster [CC-BY-SA-2.5 or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

‘Wij willen dat de A4 geen barrière wordt voor de dieren’, zegt Heleen Smit van Rijkswaterstaat.

De nieuwe natuurbrug over A4 moet in de zomer al af zijn en zal dieren een kans geven niet aangereden te worden op de nieuwe doorgetrokken rijksweg.

In het begin zal het vooral op een enorme betonnen plaat lijken, maar binnen niet al te lange tijd zullen op de honderd meter lange grijze vlakte sloten stromen en moerasjes en grasland gedijen.

‘Uniek in Nederland,’ noemt Heleen Smit de afmeting van de nieuwe natuurbrug. Het ecoduct wordt 74 meter breed. Het aquaduct, op dezelfde natuurbrug, wordt 26 meter breed.

Ook de rugstreeppad kan volgens Rijkswaterstaat zijn leefterrein behouden, terwijl allerlei vissen en insecten onverstoorbaar kunnen doorleven dankzij het nieuwe aquaduct, schetst de rijksdienst.

Rugstreeppad - eco-aquaduct
Foto: Algirdas (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

‘De eis voor het doortrekken van de A4 was dat hij zo min mogelijk effect zou hebben op de omgeving. Door de natuurbrug kan het gebied aaneengesloten blijven.’

Uniek
De afmeting is uniek in Nederland. Alleen Overijssel had al een eco-aquaduct: ‘Maar die is veel bescheidener van omvang.’

De A4-brug wordt volgens Rijkswaterstaat geschikt voor de groei van meerdere hoge plantensoorten, zoals de krabbenscheer, de waterviolier en de wateraardbei. Allerlei vleermuizensoorten kunnen ongehinderd door lichtvervuiling boven de A4 blijven door fladderen en van de natuurbrug gebruik maken als rustplaats.

Bron: AD.nl ©PiepVandaag.nl Jasper Kromdijk

Omroep Piep!