Covid-19 heeft toegeslagen, eerst in China, later wereldwijd. Een pandemie met op diverse gebieden enorme gevolgen. Voorzichtigheid is geboden, beperkende maatregelen, sociale hygiëne, voor iedereen. Dat is belangrijk voor gezondheid en welzijn, niet alleen voor mensen maar ook voor de dieren. Ook zij hebben tenslotte recht op een gezond en gelukkig leven. Mogen zij het slachtoffer worden van de beperkende maatregelen? Greyhounds Rescue Holland vindt van niet.

Spaanse honden
Covid-19: de harde werkelijkheid voor Spaanse honden | Foto: Pixabay

De situatie in de Spaanse shelters is meer dan zorgelijk. De shelters zitten zelf overvol, geadopteerde honden kunnen niet meer naar hun nieuwe gezin en daardoor kunnen nieuwe honden niet meer gered worden van een zwervend bestaand of van de dood in het dodingsstation, er zijn nauwelijks nog inkomsten voor de shelters maar wel grote uitgaven voor voer, huur, energiekosten, verzekeringen, medicatie, enzovoorts. In een middelgrote shelter waar zo’n 80 honden zijn bedragen alleen al de kosten voor voer per maand zo’n € 1.800,-. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Zie hier beelden van de shelter Galgos del Sur in het Zuiden van Spanje.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Zoals bekend hebben diverse landen, waaronder Spanje, de noodtoestand en ingezette maatregelen inmiddels met enkele weken verlengd en het einde is zover bekend nog lang niet in zicht.

De werkelijkheid in Spanje

  • De vrijwilligers hebben de grootste moeite de honden te gaan verzorgen, alleen degenen die op een medewerkerslijst staan mogen nog naar de shelters toe;
  • Alle honden die al op straat zijn gezet door particulieren of galgueros hebben geen kans meer te worden gered, want de shelters zijn overvol;
  • Alle honden die naar de perrera zijn gebracht door privé personen en door galgueros worden sneller afgemaakt op soms gruwelijke manieren, zonder enige kans nog te worden gered;
  • De honden die bij de jagers in de donkere bekende bunkers zitten hoeven niet te werken, want de jagers mogen geen bijeenkomsten houden. Als ze niet hoeven te werken krijgen ze meestal niet te eten. Hierdoor is de kans erg groot dat een flink deel van hen zal verhongeren;
  • Door de enorme terugloop van inkomsten voor de shelters en ook terugloop van de donaties neemt het risico toe dat honden die speciale medicatie nodig hebben of een operatie dat niet meer kunnen krijgen;
  • Het gevaar is groot dat om diezelfde redenen er over niet al te lange tijd geen geld meer is om zelfs de meest noodzakelijke rekeningen te betalen en ook niet om voldoende voer te kunnen kopen voor de honden.

Er is maar één manier om dit te voorkomen en dat is door allemaal mee te helpen. Door een donatie te storten, hoe klein dan ook want ook vele kleine donaties maken gezamenlijk een groot verschil, zodat wij de shelters kunnen ondersteunen bij alles wat zij het hardste nodig hebben zoals medicijnen, operaties en goed voer voor de honden. Op dit moment is het zelfs niet mogelijk honden te redden en onder te brengen in een (betaald) hondenhotel. Maar straks als de maatregelen minder streng worden zal dit des te harder nodig zijn. De opvang van één hond kost in Spanje slechts tussen de € 80,- en ongeveer € 125,- per maand. In vergelijk met de prijzen in Nederland en België is dit bijzonder weinig. Het prijsverschil in Spanje zit in de regio en kan per hondenhotel verschillen.

Uitgaande van de hoogste prijs en een tijdsduur van drie maanden: voor het redden van 10 honden en hen onderbrengen in een doghotel is al een bedrag van € 3.750,- nodig.

Laat hen niet sterven, verhongeren, pijn lijden of verstoken blijven van goede zorg. Laat uw hart spreken en red daardoor een leven. Laten we hopen dat er veel meer honden dan 10 kunnen worden gered en dat we de shelters zodanig financieel kunnen ondersteunen dat de meest noodzakelijke zorg mogelijk blijft.

jachthonden
Foto: diegofornero (destino2003) Flickr via Compfight cc

Helpt u ons helpen!

U kunt uw donatie storten op rekeningnummer NL94 INGB 0683 8660 79 (ING-Bank) t.n.v. stichting Greyhounds Rescue Holland, o.v.v. “Donatie noodsteun corona virus”. Bij betaling vanuit het buitenland gebruikt u het BIC-code: INGBNL2A.

Óf maakt u gebruik van deze link voor een donatie.

Hartelijk dank voor uw steun en hulp namens alle teams van Greyhounds Rescue Holland, namens alle shelters en natuurlijk alle honden in Spanje die uw hulp zo hard nodig hebben.

Nederlanders (en Belgen en ook eventueel Duitsers) die in Zuid-Spanje bedrijven, Nederlandse verenigingen, restaurants, etc, hebben en daar wonen of nog verblijven kunnen hulpgoederen en steun bieden. Via deze pagina kunt u zien wat er ter plekke nodig en kunt u contact opnemen met Greyhounds Rescue Holland voor de mogelijkheden.

Lees hier een aangrijpend verhaal over vrijdag 13 maart, de dag dat Spanje in lockdown ging maar ook de dag dat een bustransport geredde windhonden in Spanje zou ophalen.

Bron:

©AnimalsToday.nl Estefanía Pampín Zuidmeer

Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.