Costa Rica’s Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA, een organisatie die ‘helpt’ bij het vaststellen van verantwoorde visserijgebieden in Costa Rica) en de  Environment Ministry’s National System for Conservation Areas (SINAC), hebben toestemming gegeven voor de uitvoer van hamerhaaienvinnen, terwijl de hamerhaai een beschermde haaiensoort is. Op 24 december 2014 werd een eerste lading van 411 kilo haaienvinnen naar Hong Kong verscheept. En er ligt nu weer 1.200 kilo klaar, waarvoor 2.000 haaien op gruwelijke wijze moesten sterven.

hamerhaai
Hamerhaai | Photo credit: tomdz / Foter / CC BY-NC-SA

Milieuactivisten in Costa Rica zijn woedend en verbolgen over de afgegeven vergunningen (o.a. aan het bedrijf Smalley Development S.A.) om Hamerhaaienvinnen voor (soep)consumptie te exporteren en stellen dat hiermee de CITES-overeenkomst met voeten wordt getreden.

De milieuactivisten – verenigd in de organisaties Pretoma en MarViva – hebben dan ook protestbrieven geschreven aan zowel het Ministerie van Milieu als aan de president van Costa Rica  Luis Guillermo Solís met het verzoek de vergunningen in te trekken. Zelfs voormalig Costa Rica president José María Figueres vroeg de president om deze beslissing via zijn Twitter-account te corrigeren.

Imago
Randall Arauz , een natuurbeschermer die de Association for the Restoration of Sea Turtles (Pretoma) in 1997 oprichtte, stelt dat dit voorval het goede imago van Costa Rica volkomen teniet doet, het land dat in eerste instantie voorvechter was om hamerhaaien te laten opnemen in de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES). Arauz verduidelijkt dat het land de overeenkomst gestand zou kunnen doen door het presenteren van wetenschappelijke studies die bevestigen dat deze export geen bedreiging vormt voor de haaien, echter deze studies zijn niet ingediend.

Algemeen belang’
Jorge Jimenez, algemeen directeur van MarViva, stelt dat zowel INCOPESCA als SINAC met goed gefundeerde juridische argumenten moeten komen die het doden van de Hamerhaaien rechtvaardigen. Julio Jurado, CEO van SINAC, zegt dat de vergunningen werden afgegeven op basis van criteria van INCOPESCA inhoudende dat het een kwestie van ‘algemeen belang’ betreft: vissers in de kustgebieden zullen profiteren van de extra visvangst die deze contracten met zich meebrengen. Marviva is nadrukkelijk van mening dat dit argument het doden van de haaien absoluut niet rechtvaardigt.

Het persbureau in Costa Rica meldde dat SINAC maandag 2 maart 2015 hun verklaring ten behoeve van het vermeende ‘algemeen belang’ waardoor de vergunningen zijn verleend, nog zou uitbreiden.

Bron ©PiepVandaag Hanneke van Alphen