De gps-halsband van leeuw Mutlawankanda in Botswana gaf dit weekend een alarmerend signaal af: ‘sterfgeval vastgesteld bij halsband 19368’. Een klinisch bericht over een tragisch voorval, waar natuurbeschermers elke dag weer voor vrezen. Mutlawankanda bleek gedood, omdat hij deed wat leeuwen doen om in leven te blijven. Boeren namen wraak op deze koning der dieren, omdat hun vee door leeuwen wordt aangevallen.

gps-halsband
Foto: Pixabay

Conflicten tussen boeren en wilde dieren vergen overal ter wereld onnodige slachtoffers. Voor bedreigde en kwetsbare diersoorten is dit desastreus. Boeren nemen onder meer wraak op katachtigen die hun vee aanvallen of olifanten die hun gewassen opeten of vernielen. Afgelopen weekend kostte dit het leven aan leeuw Mutlawankanda, in Botswana.

Doodgeschoten
Toen Claws Conservancy, dat ondersteund wordt door Stichting SPOTS, de gevreesde melding over Mutlawankanda ontving, ging een team direct op pad naar de coördinaten waar de gps-halsband zich bevond. Volgens de sensor had de leeuw al 24 uur niet bewogen, wat resulteerde in de alarmering. Ze troffen Mutlawankanda aan, in een plas met bloed. De kogel die zijn longen had doorboord, was het machtige dier fataal geworden.

Leefgebied leeuwen
Het aantal leeuwen in Afrika neemt drastisch af. Hun leefgebied wordt bedreigd door menselijke aanwezigheid en activiteiten, zoals veehouderij. Ook raakt hun habitat meer versnipperd. Mens en dier leven in een constante strijd met elkaar. In het gebied waar Mutlawankanda leefde, zijn de afgelopen 6 maanden meer dan 80 runderen gedood door leeuwen. Dit levert veel frustraties op bij de bevolking; mensen zijn bang en het verlies van vee kost geld. Daarom lopen dorpsbewoners met geweren rond en volgen ze leeuwensporen.

Simone Eckhardt van Stichting SPOTS is bedroefd over het overlijden van Mutlawankanda.

“De leeuw komt steeds verder in het gedrang en dagelijks worden er heel veel leeuwen gedood. De belangrijkste redenen hiervoor zijn afname van het leefgebied en het hieruit voortvloeiende mens-dierconflict. Willen we de leeuw helpen, dan moeten we ook echt iets doen met de lokale bevolking, die vaak alleen een ‘hinder’ zien in dit dier.”

Voorkomen van aanvallen
Claws Conservancy heeft onderzocht waar de meeste conflicten plaatsvinden: dit blijkt vooral op de vlaktes uit de buurt van de dorpen te gebeuren, waar het vee zonder herder rondloopt. Als leeuwen een prooi achtervolgen, zoals een zebra, komen ze de runderen tegen die makkelijker gevangen kunnen worden. Daarom ontwikkelt de natuurbeschermingsorganisatie onder meer een programma om de plaatselijke bevolking te informeren over gezonde ecosystemen en te trainen, zodat herders inzien wat ze zelf kunnen doen om het beter vee te beschermen.

Bron: Claws Conservancy ©AnimalsToday.nl Angelique Lagarde