De aarde telt ruim zestigduizend boomsoorten. Brazilië is het land met de hoogste aantal verschillende soorten bomen, in totaal 8.715 boomsoorten. Daartegenover telt volgens onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Sustainable Forestry het uiterste noorden van Noord-Amerika het laagste aantal soorten: 1.400.

boomsoorten
60.025 boomsoorten op aarde | Foto: Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Onderzoek
In hun onderzoek hebben de wetenschappers lijsten van boomsoorten met elkaar vergeleken die in de loop van honderden jaren zijn opgesteld in verschillende landen. Daarbij maakten ze gebruik van gegevens van de organisatie Botanical Gardens Conservation International. 58 procent van alle getelde boomsoorten zou slechts in één land voorkomen waardoor deze soorten zeer kwetsbaar zijn. Daarnaast worden ongeveer driehonderd boomsoorten met uitsterven bedreigd. Minder dan vijftig van deze exemplaren zijn geteld. De dennenboom Widdringtonia whytei is bijna uitgestorven, maar enkele bomen zijn nog te vinden in Malawi. Om het te beschermen werd het geadopteerd als nationaal symbool. Van de soort Karomia gigas zijn nog maar zes bomen te vinden in een afgelegen gebied in Tanzania.

Hoofdonderzoeker Paul Smith:

“Het digitaliseren en combineren van deze gegevens is het resultaat van eeuwen werk. Nu we precies weten in welke landen de bedreigde boomsoorten nog voorkomen, kunnen we beter inschatten waar we actie moeten ondernemen om bomen te beschermen.”

Bron: La Chispa ©AnimalsToday.nl Estefanía Pampín Zuidmeer