Als wij “koekoek koekoek” horen, meestal ergens vanaf half tot eind april, weten we dat deze mooie zomervogel weer in het land is. De roep is dan ook makkelijk herkenbaar. Helaas horen wij hem veel minder dan vroeger. De soort is in West-Europa erg achteruitgegaan,…