Baanbrekende resultaten van nieuwe studies naar al het leven op aarde onthullen het verrassend kleine aandeel van de mensheid daarin, evenals onze buitenproportionele impact op alles wat leeft. Het aantal mensen ten opzichte van al het andere leven op aarde is onbeduidend, maar tegelijkertijd is…