Per 1 december treedt de nieuwe richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing in werking. In deze richtlijn, die door het Openbaar Ministerie is opgesteld, staan de straffen die de Officier van Justitie kan gebruiken als uitgangspunt voor het formuleren van de strafeis. De nieuwe richtlijn…