Morgen, vrijdag 13 november gaan de Europese Ministers van Financiën beslissen of er een einde moet komen aan de Europese subsidiëring van het stierenvechten. Via de landbouwsubsidies van de Europese Unie betalen Nederlandse en andere Europese burgers mee aan het stierenvechten en andere gruwelijke activiteiten…