De uitbreiding van een oliepijplijn aan de Canadese westkust heeft grote gevolgen voor de orkapopulatie. Hierdoor zal het scheepvaartverkeer van olietankers op de Salish Sea fors toenemen. Naast geluidsoverlast is de kans op lekkage van olie groot. Volgens milieubeschermers is dit besluit de doodssteek voor…