In het vandaag uitgekomen kwartaalbericht van BIJ12 wordt vermeld dat het territorium van het wolvenpaar op de Noord-Veluwe zou zijn uitgebreid. BIJ12 is de instantie die voor de provincies betrokken is bij het wolvenbeheer en de afhandeling van problemen met in het wild levende dieren,…