Al enige maanden wordt er gesproken over een impasse die is ontstaan nadat bekend werd dat de bijzondere gemeente van Nederland, Bonaire, een hondenvanger heeft aangesteld. De reden hiervoor dient gezocht te worden in het feit dat men van mening is dat er problemen zijn…