Woensdag, 10 dagen voor Pasen, werd in Schagen de jaarlijkse Paasveetentoonstelling gehouden. Niet minder dan 190 ernstig misvormde, doorgefokte runderen werden er dit jaar tentoongesteld. Werden in het verleden ‘vetgemeste melkkoeien’ aangeboden; inmiddels zijn het speciaal voor de slacht gefokte dieren. Deze dieren de zogenaamde…