Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het aantal verkooppunten van huisdieren wordt teruggebracht om de impulsaankoop tegen te gaan. Het aantal meldingen van dierenmishandeling bij de Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming is fors toegenomen. Afgelopen jaar waren dit er 40.000, vijf keer meer…