Wanneer we vogels willen beschermen is het niet voldoende om hun leefgebied een beschermde status te geven. Dat laat een recent Amerikaans onderzoek zien. Zelfs algemene vogelsoorten kunnen sterk in aantal achteruit gaan, wanneer er in een natuurgebied geen sprake is van zorgvuldig gebiedsmanagement en…