In de Noordzee is van zes vissoorten de lengte die de dieren maximaal behalen met een derde afgenomen in de afgelopen veertig jaar. Dat is een direct gevolg van de opwarming van de aarde. De watertemperatuur is namelijk met een tot zelfs twee graden Celsius gestegen.

krimpen
Een school haring | Foto credit: palestrina55 via photopin cc

Onderzoekers van de University of Aberdeen in Groot-Brittannië onderzochten de maximale lengte van wijting, schol, schelvis, haring, en kever in de afgelopen 38 jaar. Ze concludeerden dat de lengte van de dieren met 29% is afgenomen, ondanks de grote biologische verschillen tussen de vissen.

“Onze analyse toont aan dat de meerderheid van de onderzochte soorten een synchrone vermindering van hun maximale lengte vertoont”, aldus hoofdonderzoeker Alan Baudron,. “Het interessante is dat dit voorkomt bij een brede waaier aan vissoorten met verschillende eetpatronen, die op verschillende dieptes leven.”

“De gelijkmatige vermindering lijkt erop te wijzen dat de gemeenschappelijke factor waar alle soorten mee te maken kregen – stijgende watertemperatuur – op zijn minst gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de verminderde lengte” zegt de wetenschapper. “De resultaten stroken ook met het huidige begrip van de fysiologie van de vis. Omdat die koudbloedig is, is het metabolisme afhankelijk van de omgevingstemperatuur.”

Omdat de relatief lichte stijging van de temperatuur in de Noordzee al zulke verstrekkende gevolgen heeft, pleiten de wetenschappers voor meer onderzoek in andere delen van de wereld.

“Het is bekend dat de zeetemperaturen ongelijkmatig stijgen in de wereld”, zegt Baudron. “We kunnen veronderstellen dat in regio’s met een zeer sterke temperatuurstijging van het water dezelfde effecten voorkomen. Een omvangrijke wereldwijde evaluatie is daarom nodig om de impact op de visbestanden in te schatten.”

Bron: De Morgen ©PiepVandaag.nl

Omroep Piep!