De EU moet de handel in tijgers en lichaamsdelen van tijgers verbieden. Dat stelt Europarlementariër Anja Hazekamp in schriftelijke vragen aan de Europese Commissie. Uit een recent rapport van Stichting VIER VOETERS blijkt dat EU-landen, inclusief Nederland, tussen 2014 en 2018 honderden vergunningen voor handel in levende en dode tijgers verleenden.

De EU moet de handel in tijgers en lichaamsdelen van tijgers verbieden
De EU moet de handel in tijgers en lichaamsdelen van tijgers verbieden | Foto: publiek domein

Tussen 2014 en 2018 werden in totaal 224 vergunningen verstrekt  voor handel in levende tijgers, onder meer voor commerciële doeleinden. Daarnaast werden 139 vergunningen verleend voor handel in lichaamsdelen, die in Azië onder meer gebruikt worden in zogenaamde traditionele medicijnen. ‘Onverantwoord’, vindt Anja Hazekamp:

“Het gedeeltelijk toestaan van deze handel in tijgers verhoogt het risico op illegale praktijken, zoals het fokken van tijgers voor de handel en het verhandelen van tijgers uit het wild. Er is momenteel niet eens een goed overzicht van het aantal tijgers dat in gevangenschap leeft in Europa. De handel is daarom niet goed te controleren en dat is onverantwoord als je bedenkt dat er naar schatting nog maar zo’n 3900 tijgers in het wild leven.”

De EU moet de handel in tijgers en lichaamsdelen van tijgers verbieden
Tijger in gevangenschap | Foto: publiek domein

De soort wordt bedreigd en daarbij veroorzaakt de tijgerhandel veel dierenleed, aldus Hazekamp:

“Tijgers zijn niet gemaakt om in gevangenschap te leven; ze kunnen hun natuurlijk gedrag niet uitoefenen in kleine besloten omgevingen als dierentuinen en circussen.”

De EU moet volgens Hazekamp dan ook een duidelijke lijn trekken:

“De commerciële handel in levende en dode tijgers verbieden en keihard optreden tegen illegale handel. Je kunt als Europa niet naar andere continenten wijzen, als je zelf de handel in deze bedreigde diersoort faciliteert.”

Bron: