Stichting Duik De Noordzee Schoon is begonnen aan de 11de duikexpeditie op de Noordzee. Deze 10-daagse reis, Expeditie Noord, 200 zeemijlen van Nederland, staat in het teken van het ontdekken van mariene grensgebieden met andere landen die aan de Noordzee liggen en waar nooit eerder is gedoken. 30 zeer ervaren sportduikers verzamelen zoveel mogelijk biologische en archeologische gegevens op 20 locaties, verwijderen afval (met name spooknetten, lood, vishaken en kunstaas), fotograferen en filmen.

Duikexpeditie
Tijdens de duikexpeditie verwijderen de sportduikers afval en verzamelen biologische en archeologische gegevens | Foto: Cor Kuyvenhoven, via Stichting Duik De Noordzee schoon en Stichting De Noordzee

Expeditieleider Ben Stiefelhagen:

“Met deze expeditie willen wij de Noordzee, Nederlands grootste natuurgebied, onder de aandacht brengen van alle burgers.”

Het expeditieschip de Cdt. Fourcault vaart eerst naar de Bruine Bank waar een pilot wordt gestart met een fotogrammetrie scan; een methode om wrakken goed in beeld te krijgen. Vanaf daar vaart het team door naar biologisch interessante grenslocaties met Engeland, waaronder de Klaverbank, waar eerder grote bijzondere soorten werden waargenomen. Verder wordt gedoken op twee gezonken productieplatforms.

De volgende bestemming wordt het uiterste noordelijke puntje van Nederland boven de Doggersbank. Hier wordt gedoken op nog niet door duikers in beeld gebrachte locaties. Hier verwachten ze helder water (tot 25 meter) wat ten goede kan komen aan het foto- en filmmateriaal dat kan bijdragen de Noordzee in de harten van de mensen te sluiten, een belangrijke doelstelling van beide stichtingen. Ook hoopt het team hier bijzondere of nieuwe dier- en algensoorten waar te nemen. Na de Doggersbank bezoekt de expeditie de Gasfonteinen voor een diepe duik. Een gebied dat niet op de politieke agenda staat en waar nooit eerder is gedoken, maar waar na bodemonderzoek (vanaf een schip) een interessante biodiversiteit wordt verwacht. Het staat bekend als een lokaal rijker en productiever ecosysteem.

Vervolgens duikt het team op wrakken in het Friese Front en de Centrale Oestergronden. Eerdere duiken wezen uit dat de bodem hier zeer slibachtig kan zijn, wat betekent dat het bodemleven hier anders is dan in de andere gebieden.

Het duikteam hoopt met het duiken op onbekende plaatsen hoger in het noorden ook verder te komen met het zoeken naar de vermiste Hr. Ms. O 13, de laatste nog niet teruggevonden Nederlandse onderzeeboot. Sinds juni 1940 ligt het wrak ergens op de bodem van de Noordzee. Wat er precies met de O13 is gebeurd is nog steeds een mysterie.

Floris van Hest, Directeur Stichting De Noordzee:

“Stichting De Noordzee steunt deze waardevolle expeditie met hulp aan boord en communicatie naar het Nederlandse publiek. We vragen aandacht voor de schoonheid van onze Noordzee, die het beschermen meer dan waard is!”

Volg de website en Facebook van Stichting Duik De Noordzee Schoon en Stichting De Noordzee voor meer informatie.

Expeditie Noord 200 mijlen van de Nederlandse kust
Deze expeditie is een initiatief van Stichting Duik De Noordzee schoon in samenwerking met Stichting De Noordzee. Het expeditieteam bestaat uit marien biologen, amateurarcheologen, ecologen, fotografen, filmers en supportduikers. Het duikwerk kan alleen worden gedaan door zeer ervaren duikers gezien de lastige omstandigheden waarin het project moet worden uitgevoerd: 25 tot 45 meter diepte in koud, stromend water met wisselend zicht (2 tot 25 meter). Het team werkt nauw samen met onderzoeksbureaus, het bedrijfsleven, universiteiten en de overheid. Het is de 11de expeditie die de stichting organiseert. Stichting Duik De Noordzee Schoon wil het belang van kunstriffen in de Noordzee op de kaart zetten en degelijk beleid afdwingen. Wrakken en stenen fungeren als kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren, er leven naar schatting ruim 500 verschillende diersoorten op deze harde substraten. Het zijn bovendien tijdscapsules van groot cultuurhistorisch belang. Sinds 2011 organiseerde de stichting al tien succesvolle expedities naar verschillende gebieden in de Noordzee.

Naast deze expeditie vindt er deze zomer nog een expeditie plaats om aandacht te vragen voor Noordzeenatuur, waarbij er gedeeltelijk samengewerkt wordt door Stichting De Noordzee, OCEANA (een internationale natuurbeschermingsorganisatie) en Stichting Duik De Noordzee Schoon.

Persbericht Stichting Duik De Noordzee schoon en Stichting De Noordzee


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.