Voedselgebrek bedreigt orkapopulatie

Orka’s in de Puget Sound in het noordwesten van de Verenigde Staten hebben moeite om voldoende voedsel te vinden. Sinds rivieren die naar de zee leiden zijn ingedamd, is de hoeveelheid zalm die naar zee trekt fors gedaald. Ook het aantal orka’s neemt af. Natuurbeschermers … Meer lezen over Voedselgebrek bedreigt orkapopulatie